NAMONT

Montáž určených meradiel

 • merače pretečeného množstva vody na SV a TV, vodomery
 • merače tepla a ich členy
 • plynomery membránové vrátane plynomerov s teplotnou korekciou
 • elektromery
 • parametrizácia a odpočty rádiových modulov
 • kontrola a zaplombovanie určených meradiel

Ak máte záujem o naše služby, máte otázky alebo potrebujete poradiť, využite náš kontaktný formulár. Radi Vám odpovieme.

HROMADNÁ VÝMENA VODOMEROV

Ponúkame vám hromadnú výmenu vodomerov len za 26,50 € s montážou a s DPH 20%

V cene je zahrnutá:

 • demontáž pôvodného Vodomera
 • odpočet z pôvodného Vodomera
 • vystavenie protokolu o demontáži a montáži vodomera
 • montáž nového Vodomera
 • tesniaci a plombovací materiál

Vodomer ER-AM je antimagnetický, suchobežný, jednovtokový bytový vodomer s predprípravou pre osadenie rádiového modulu pre zber dát bez nutnosti vstupovania do bytu. Vodomer je mimoriadne presný, najvyššej akosti schválený podľa európskej direktívy MID.

Technická špecifikácia

Vodomer ER-AM:

 • Trieda presnosti „C“ – R=100 horizontálna poloha,
 • min. prietok 16 l/hod
 • Suchobežné jednovtokové prevedenie
 • Antimagnetický podľa MID
 • Dlhodobá životnosť a stabilita metrologických parametrov
 • Schválenie typu a prvotné overenie podľa normy 2004/22/ES-MID
 • Značkový servis a overenie ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
 • Záručná doba 36 mesiacov formou výmenného spôsobu

Rádiový modul JS-02:

 • Rádiový modul pre vodomery ER-AM – pochôdzkový zber dát, zber dát do kancelárie
 • Možnosť dodávky modulu už osadeného a naprogramovaného priamo na vodomery
 • Možnosť dodatočnej montáže
 • Obojsmerná komunikácia W-Mbus podľa EN 13757-4
 • Hermeticky uzatvorená konštrukcia modulu odolná voči vode
 • Programovateľná životnosť modulu aj na viac ako 12 rokov!
 • Plne programovateľný rozsah prenášaných údajov
 • Možnosť rozšírenia systému na zber dát až do kancelárie rozúčtovateľa
 • Značkový servis a overenie ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
 • Záručná doba 24 mesiacov

Zabezpečenie a ochrana:

 • Aktívna ochrana proti ovplyvneniu meracieho systému
 • Indikácia pokusu o ovplyvnenie vodomera magnetickým poľom (dátum a dĺžka trvania „d“)
 • Indikácia sňatia modulu z vodomera (dátum a dĺžka trvania „d“)
 • Indikácia spätného chodu vodomera (m3 – aktuálna hodnota, mesačné hodnoty)
 • Indikácia stojaceho vodomera
 • Indikácia úniku vody
 • Indikácia vysokého prietoku nad merací rozsah vodomera
 • Indikácia nízkeho prietoku pod meraví rozsah vodomeru

Údaje rádiom prenášané z modulu (základné):

 • Aktuálny stav
 • História 12tich mesačných stavov
 • Aktuálny stav spätného toku
 • História 12tich mesačných stavov spätného toku
 • Stav batérie (V)
 • Počet dní chodu batérie
 • Poruchové a indikované stavy (Viď časť: „Zabezpečenie a ochrana)
Meranie