NAMONT

O nás

NAMONT s.r.o.
Havarijná služba

Firma Namont bola založená v roku 1992 ako Havarijná služba a údržba bytov (HS) v Košiciach. Hlavným poslaním od prvých dní bolo zabezpečovať kvalitné a rýchle služby.

Pre zmluvného odberateľa zabezpečujeme aj NONSTOP opravy v profesiách voda, ústredné kúrenie, plyn, kanalizácia, elektro, zámočnícke práce, výťahy.

Naši zákazníci uvítali naše služby hlavne kvôli dostupnosti, rýchlosti a odbornosti.

Opravy zabezpečujeme na počkanie. Zákazník nie je obmedzovaný odstávkami médií z dôvodu, že nemá kto previesť opravu. Tieto prednosti našich služieb nedali dlho čakať na záujemcov o našu HS. Služby zabezpečujeme vlastným dispečingom a skladom materiálu s nepretržitou službou. To nám umožňuje aj v čase pracovného voľna, v nočných hodinách, cez víkendy a sviatky zabezpečiť kompletnú opravu, výmenu stúpacích alebo ležatých rozvodov, výmenu či montáž konštrukčného prvku, ako radiátor, vodovodná batéria, WC, plynový šporák a pod. Snahou firmy bolo a je zabezpečovať služby vtedy a v takom rozsahu ako to požaduje zákazník a nie naopak.

V roku 2015 firma zmenila právnu formu na NAMONT s.r.o. Rozšírila svoju činnosť o montáž určených meradiel vodomery, elektromery a plynomery.

V súčasnom období firma zmluvne zabezpečuje HS pre viac ako 25 000 bytov a domov v Košiciach.

Havarijná služba

Opravy v bytoch

O nas