NAMONT

Objednávka výjazdu

Záväzná objednávka objednávateľa na výjazd a príchod profesionálnej osádky havarijnej služby spoločnosti NAMONT s.r.o. na miesto určené objednávateľom.

Špecifikácia objednávateľa:

Kontaktné údaje na Objednávateľa:

Špecifikácia miesta, kde má profesionálna osádka spoločnosti NAMONT, s.r.o. prísť:

Popis poruchy:

Kontaktné údaje osoby, ktorá bude prítomná v mieste, kde má osádka spoločnosti NAMONT, s.r.o. prísť a bude k dispozícií osádke spoločnosti NAMONT, s.r.o. počas trvania prác:

Prehlásenia: *

Spracovanie osobných údajov:

Viac informácií tu.